070429 Inoff. Sjuntorp Svenska Vinthundklubben

Domare: Birgitha Runmarker
Fia blev tvåa med HP och Pontus vann sin klass med HP och blev BIM.