Välkommen till Kennel Goldcherrys!

 

 

 

 

 

 

 

Sunny Delight´s Stargate ”Linus” BIS GRK Open Show, Hjo 180519!

Vestafjell´s Quantum Of Solace och Goldcherrys Isn´t She Lovely

BIS och BIS-2 GRK Open Show 180505!

 

 

!

 

 

 

 

 

Valpar planeras, mer info under ”valpar”