070325 Inoff. Valputställning Varberg

Domare: Maria Sand
Cindy vann sin klass och blev senare andra bästa tikvalp.